WIND :: Aktuality
Právě je: a svátek má:
Odkazy
Nejbližsí události
Nejnovější soubory
Nejnovější komentáře
AMPER 2019,Brno 19.-22.3.2019 INFOTHERMA 23.-.26.1.2017 Ostrava Pracovní prostředí a teplota na pracovišti Pracovní prostředí a teplota na pracovišti Nouzové osvětlení Servis detektorů úniku plynů Servis detektorů úniku plynů Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Nouzové osvětlení Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Servis detektorů úniku plynů Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Servis detektorů úniku plynů Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Říjnové tipy nejen před podzimní sezónou.. Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. ELEKTROFEST OSTRAVA 9.-1.11.2016 Ostrava Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Nouzové osvětlení Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm.. Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Nouzové osvětlení Domov a teplo 2018 Lysá n.L. 7.-9.9.2018 Chytrý dům v Letňanech na For arch, For therm..
Aktuality
21.11.2018 - Lhůty revizí nízkotlakých kotelen
Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen:

před uvedením kotelen do provozu
po generální opravě a rekonstrukci kotlů,
při změně druhu paliva
vždy po jednom roce provozu kotelen,
u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav regulačních prvků, zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, kouřových kanálů a komínů
Stávající komentáře (598)

05.11.2018 - Dražší elektrická energie
O rostoucích tržních cenách elektřiny v médiích čteme stále častěji, ale platí, že je to především odborná veřejnost, která pravidelně sleduje budoucí vývoj cen elektřiny. Na počátku podzimu cena silové elektřiny na Evropské Energetické burze pro rok 2019 v tzv. základním režimu (baseload) prorazila hranici 50 EUR/MWh, což je od roku 2011 poprvé. Jedná se o velkoobchodní cenu, na kterou reagovaly energetické společnosti zvýšením cen pro konečné spotřebitele.
Společnost ČEZ, která je největším dodavatelem elektřiny v Česku, zdražila od června přibližně o 4 procenta těm odběratelům z řad domácností, kteří nemají zafixovánu sazbu elektřiny. K podobnému zdražení pro některé zákazníky přistoupil již od ledna E.ON. Zdražuje také Pražská energetika nebo Centropol Energy. Společnost Bohemia Energy navyšuje cenu elektřiny od října v průměru o 9 procent.

Ceny pro následující rok budou energetické společnosti vyhlašovat k 1. prosinci tohoto roku.

Poznámka:
baseload - cena mimo špičku
peakload - cena ve špičce
Stávající komentáře (574)

25.10.2018 - Kolik stupňů má mít teplá voda?
Zdrojem teplé užitkové vody pro odběratele je předávací stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. určuje vlastníkům objektu povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 - 60°C, a to v době min. od 6 do 22 hod. mimo odběrní špičky, ve které je umožněna možnost krátkodobého poklesu. Dodavatel tepla uskutečňuje dodávky tak, aby tyto požadované parametry mohl vlastník objektu (odběratel) dodržet.
____________________________________________________________
zdroj: PT a.s.
Stávající komentáře (567)

25.09.2018 - Začala topná sezóna v Praze
Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájily dne 25. září 2018 společnosti Veolia Energie Praha a Pražská teplárenská v Praze dodávky tepla.
Loňská topná sezóna začala 13. září 2017.
____________________________________________________________
zdroj: ptas.cz,veolia.cz
Stávající komentáře (561)

14.09.2018 - Konec halogenových žárovek
V souladu s příslušnou evropskou směrnicí jsou již od podzimu 2009 energeticky neefektivní žárovky postupně stahovány z trhu.
Od 1. září 2018 však jsou pro prodejce a výrobce další změny, jelikož k tomuto datu vstupuje v účinnost další fáze – již šestá – zákazu halogenových žárovek. Po tomto datu již nebude možné příslušné výrobky uvádět v Evropě do oběhu.
Tento zákaz se týká především oblíbených klasických halogenových žárovek, které jsou zpravidla vyráběny ze skla, vyzařují světlo všemi směry, mají závitové patice E27 nebo E14 a jsou provozovány bez transformátoru. Zákaz se dále vztahuje také na některé nesměrové halogenové žárovky se zásuvnými paticemi G4 a GY6.35. Obchodníkům však bude umožněn doprodej stávajících zásob. Spotřebitelé tak mají dostatek času na to, aby přešli na moderní LED světelné zdroje.
____________________________________________________________

zdroj:TZB-info.cz
Stávající komentáře (579)

Novější Starší
© Petr Blažanin - WIND 2024, Všechna práva vyhrazena